Videregåendeelev til UNN etter alvorlig skade i skolegården