(Nordnorsk debatt)

Sist helg ble det kjent at en hund ble funnet skutt og drept i Jotka-området i Alta kommune. Eieren var på harejakt, han slapp hunden løs for å spore opp og jage harer. Han hadde montert GPS-peiler på hunden, men plutselig stoppet signalene opp.

Senere ble hunden funnet skutt og drept, forsøkt gjemt under to steiner. Det ble kjent at det var reindriftsutøvere i området som hadde skutt og drept hunden.

Saken har utløst sterke reaksjoner, og en brottsjø av sjikane, voldstrusler og samehat på nettet. Så galt har det blitt, at den ledende avisen og nyhetskanalen i fylket, iFinnmark, har måttet stenge sine kommentarfelt.

Saken har brakt fram gamle fordommer om samer og reindrifta spesielt. Selv vanligvis rolige mennesker ser ut til å ha mistet alle sperrer og rasjonell fornuft.

Hundesaken på vidda er dokumentasjon på sosiale medier på sitt mest destruktive. Mange tyr til grov språkbruk og generaliseringer om samer, på bakgrunn av en enkelthendelse som de fleste samer ikke har noen som helst forbindelse med.

Det er ingen grunn til at samer i Tromsø skal måtte bli ansvarliggjort for noe som skjer på vidda, flere hundre kilometer unna.

Slikt er noe minoriteter ofte opplever. Når en eller to gjør noe galt, skjæres alle over en kam.

Når slike episoder oppstår, er det et stort behov for dempende og forsonende stemmer. Et par reindriftsutøvere har også denne gang forsøkt å balansere og opptre konstruktivt. Det drukner i det umiddelbare samehatet, og man er raskt tilbake i skyttergravene.

Å skyte et dyr må være et absolutt sistevalg når man har en løshund i nærheten av reinflokken. Det er da også ytterst sjeldent det er behov for å ty til slike voldsomme virkemidler.

Derfor er det snakk om en brutal og uheldig enkelthendelse som ikke på noen måte er representativ for reindrifta. Det normale er at erfarne reindriftsutøvere opptrer klokt og ansvarlig. De tar fast hunder og etterlyser eierne. Det ser vi stadig vekk eksempler på både i Troms og Finnmark. Mange er flinke til å bygge forståelse og ønsker dialog, for eksempel Johan Aslak Logje som har sommerbeite i Kåfjord og Nordreisa.

Det samiske samfunnet og reindrifta som sådan må derfor slippe å påta seg skyld i det det som er en politisak og nå skal etterforskes.

Når det er sagt, må det påpekes at en ting er å skyte en hund etter påstått nødverge, noe helt annet er det å forsøke å gjemme den unna etterpå.

En del av raseriet vi nå er vitne til kunne vært unngått om de ansvarlige raskt hadde innrømmet at det er gjort en fatal feilvurdering.

Hvis man skal trekke lærdom av denne saken må det i hovedsak være to ting: 1) Det er behov for tydeligere lederskap i reindrifta som raskt har avstand fra overilte og svakt begrunnede handlinger. Det må være en dynamikk i den samiske reindriftsnæringen som sier tydelig fra om at det ikke er greit å skyte hunder og gjemme dem etterpå.

Dernest er tonen i de sosiale mediene en kraftig påminnelse om at vi i Nord-Norge må ta et generaloppgjør med den brutale samehetsen i vår egen landsdel.

Det er sannelig ikke lett i en stor urskog med mange troll. Men det er løfterikt at de unge går foran, der ser vi nå flere moderate stemmer som tar avstand fra retorikken som går over stokk og stein.

De forstår aller best at man må leve sammen også etter en stygg hendelse som har satt fyr i debatten og vidda i brann.