- Vi kjenner alle noen som er berørt av ulykken og tenker på dem

Artikkelen er over 1 år gammel

Alta kommune har satt krisestab på rådhuset og et pårørendesenter er etablert på Alta helsesenter. – Det er allerede pågang på pårørendesenteret, bekrefter kriselederen.