(Kronstadposten): Geir Ove Bakken var blant de første som støttet en større region i nord. Og den gang diskuterte man hele Nord-Norge som en region.

– Det er riktig. Det var en stor debatt om regionalisering da jeg var ordfører i Alta. Det å gjøre Troms og Finnmark til en region er kommet under regjeringen Solberg, og det er for tidlig å konkludere hvordan regionreformen vil slå ut. Det er tross alt bare et halvt år siden sammenslåingen. Mye skal ennå gå seg til.

– Motstanden mot sammenslåing er størst i nord

– Hva som skjer med Troms og Finnmark i fremtiden er det erfaringene fra den fireårsperioden vi er inne i nå, som vil avgjøre. Men samtidig må jeg si at jeg ikke oppfatter debatten rundt om i Norge som like sterk på sammenslåinger som den vi har hos oss i nord. Motstanden er størst her oppe, det er det liten tvil om.

Store utfordringer

Bakken sier at vi har store utfordringer nå.

– Økonomiske utfordringer hadde vi nok av fra før, ikke minst i Finnmark som jeg kjenner best til, og dem er ikke blitt mindre med snart åtte år med en høyreledet regjering. Tvert imot. Utfordringene er blitt mye større, også fordi vi får flere oppgaver som er kraftig underfinansiert fra den regjeringa vi har i dag.

– Eksempel på dette er blant annet de statlige fiskerihavnene og på skredmidler har vi bare der fått kutt på over 20 %. Det er mye, spesielt når det er et stort etterslep og mange prosjekter som venter på realisering, hevder Bakken.

– Som politiker har du hele tiden kjempet for småstedene. Er ikke det å jobbe for en sammenslåing det motsatte som å ta vare på småstedene?

– Ja eller nei er ikke nødvendigvis svaret på det spørsmålet. AP, SP og SV som leder regionen Troms/Finnmark har ikke ønsket sammenslåing, og det er Solbergregjeringen som sentraliserer dette landet. Samtidig må jeg si at det hviler et stort ansvar på politikerne sjøl i en stor region i nord i forhold til også å gi distriktene gode rammebetingelser. Da spesielt i forhold til utdanning, samferdsel og næringspolitikk. Dette er de viktigste områdene for en ny region, og områder hvor det er viktig å se over kommunegrensene. Gjennom et godt samarbeid mot kommunalt nivå kan Troms og Finnmark styrke seg gjennom denne perioden fram mot 2024.

Trives i rollen

Geir Ove Bakken er i en rolle som han trives veldig godt i, og det er tydelig at han liker seg som gruppeleder for Arbeiderpartiet i Troms og Finnmark Fylkesting.

– Hverdagen er både krevende og interessant, og vi har en flott gruppe i AP. Samtidig har vi et godt politisk samarbeid med Senterpartiet og SV. Min posisjon er ikke så viktig, det er politikken vi klarer å levere i flertallsposisjonen som betyr noe for innbyggerne. Det er også et ansvar å ivareta opposisjonen i en parlamentarisk modell hvor nok mange fylkespolitikere er i et slags «vakuum».

Siste periode

– Jeg er nok inne i min siste periode som politiker. Etter denne fireårsperioden er det slutt. Når det er sagt skal jeg også innrømme at perioden 2015–2019 var en veldig heftig periode i Finnmark Fylkesting der jeg følte et veldig sterkt trykk på meg som person. Samferdsel var utfordrende og det er bare å innrømme at å komme fra Alta noen ganger ikke er så populært. Men det har jeg lagt bak meg, og det er mange spennende ting og ta tak i.

Vi bor i den mest spennende region i Norge. Noen ganger synes jeg at vi må ha et større fokus på det positive. Vi har flinke folk, vi har ressurser, og syt vi litt mindre vil kanskje også ungdommen bli her i lag med oss? spør Bakken seg.

Men Bakken understreker også at han ikke er fornøyd med det regjeringen Solberg leverer av politikk i nord.

– Regjeringen bryr seg ikke nok om hvordan vi har det her oppe. Det er det liten tvil om fra mitt ståsted og vi trenger et regjeringsskifte. Så får venstresiden prøve å levere bedre politikk fra 2021–2025.

– Du er kjent for å gå «all in» for det du tror på. Klarer du å legge politikken bort når du skal ha fri og lade opp batteriene?

– Jeg er nok blitt mye flinkere til det på «gamle dager». Dette selv om engasjementet fortsatt er der. Men jeg er nok mere der at jeg ønsker å dra med meg hele gruppa i Arbeiderpartiet, og gjøre andre gode. Alle skal delta og få oppgaver å jobbe med, og dermed også ansvar. Det er nok også noe som har kommet med årene.

– Vi må prioritere midlene riktig

– Jeg er nok ikke så sta lenger, men natur, god fordeling, raushet og samhold er fortsatt rettesnor. Slitasjen har nok vært betydelig av å ha vært ordfører i Alta og senere hatt ansvaret for samferdsel på fylket. Jeg har til tider vært rimelig kjørt, om man kan si det slik. Omstilling i samfunnet er nødvendig, og derfor trenger vi også politikere med ryggrad. Vi kan ikke kjøre kollektiv for millioner til samfunn som ikke har registrerte innbyggere, sier Bakken, og tenker på båtrutene.

I den forbindelse sier Bakken at han også registrerer de daglige debattene som raser i Altasamfunnet. Da spesielt i sykehussaken.

– Jeg misunner ikke politikerne, med ordføreren i spissen, å stå i den debatten. Jeg har ikke krefter nok igjen, og disse debattene vil nok også nå fylkestinget i hele denne perioden. Situasjonen i Alta nå er slik at om du ikke mener de riktige tingene i sykehussaken, så er du lite verdt som politiker. Slik er uholdbart, og hvordan skal vi da rekruttere nye folk inn i politikken?

Trives som gruppeleder

– Personlig trives jeg bedre med min jobb i Troms og Finnmark Fylkesting, enn det jeg nok gjorde i den forrige fireårs perioden i Finnmark Fylkesting. Det legger jeg ikke skjul på, og det har nok en del å gjøre med meg selv. Jeg tok hovedansvaret for samferdsel, som er et stort område, i perioden jeg jobbet og pendlet til Vadsø. I dag jobber jeg sammen med en herlig og flott gjeng. Selv om vi også har vanskelige saker, er man veldig skvær og forståelsesfull overfor hverandre.

– Vil Altasakene gå lettere igjennom i Tromsø enn tilfellet var i Vadsø?

– Nei, det tror jeg nødvendigvis ikke. Man må jobbe langsiktig i politikken. Men først tror jeg at vi må se hvilken skjebne den nye regionen får i forbindelse med stortingsvalget neste høst. Blir det oppløsning i 2024, eller blir man å fortsette i en stor region slik som regjeringen Solberg har tenkt? Det er vanskelig å spå, men vi må helt klart bli flinkere i nord til å samarbeide over grensene.

– Frister det med en stortingsperiode for deg på tampen av en lang politisk karriere?

– Definitivt ikke, ingen skal behøve å spekulere på om Bakken «lurer i sivet». Det kan jeg avklare allerede nå, sier Geir Ove før han slipper latteren løs.

– Jeg er utrolig takknemlig for den tiden jeg har fått lov å delta i politikken, både kommunalt og på fylkeskommunalt nivå. Nominasjon blir spennende, men der vil man ikke finne mitt navn. Det er nok nå.

Stortrives i Sopas

Skal man trekke konklusjoner av det Geir Over sier vil han nok i fremtiden bli å være enda mere på tur en det som er tilfellet i dag. Dette selv om han er en meget ivrig turgåer nå også. Turskoene er med når han er ute og reiser, og han trives på fjelltoppene. Det vet alle som følger den sporty tverrelvdalingen på Facebook.

– Som alle andre er også jeg avhengig av at helsa holder. Og om det går slik jeg tenker, vil nok hytta i Sopas bli mye brukt i fremtiden også. Men jeg må ikke ha det så komfortabelt, jeg trives også i telt ved et fiskevann. Det er kontrastene som gjør det spennende i tillegg til at jeg liker å holde meg i form. Både sommer og vinter.

Møtene blir mer digitale

Nå under koronatiden har det vært lite reising på Geir Ove, og fylkestinget i forrige uke gikk på digital plattform.

– Det fungerte glimrende, og vi har fått en god innføring på akkurat dette. Det er kanskje det positive vi kan dra ut av situasjonen som vi har vært igjennom. Mange er blitt mye flinkere på det området, selv om det også er noen som sliter. Uansett vil det digitale bli framtiden selv om fylkestingsmøtene nok vil bli avviklet med representantene fysisk til stede. Det er også behov for å treffes, og kunne se hverandre inn i øynene, konstaterer Bakken.

Naturlig nok er Geir Ove Bakken opptatt av retningen som politikken tar i tiden fremover.

– Stortingsvalget blir et skjebnevalg for den nordlige landsdelen. Solberg- regjeringa har taklet koronatiden veldig bra og levert varene. Men nå synes jeg åtte år med Erna Solberg og en Høyreregjering er nok. Vi trenger et skifte, og spesielt trenger vi det i nord, avslutter han.