Gå til sidens hovedinnhold

Vi har løsningene på problemene i Tromsø

Igjen skal uteliv, kulturliv og reiseliv i Tromsø betale en høy pris. Det er unødvendig, fordi vi har de viktigste løsningene: Vaksine og innføring av vaksinepass.

Kommentar Dette er en kommentar, skrevet av en redaksjonell medarbeider. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdninger.

(Nordnorsk debatt)

Sent tirsdag kveld kunne Nordlys presentere disse bildene fra utelivsbyen Tromsø. Det var knapt en sjel å se på starten av høysesongen, og dét allerede før de nye tiltakene trådte i kraft ved midnatt.

November og desember er vanligvis de to viktigste månedene i året for de som lever av servering og underholdning, julebord og konferanser, overnatting og opplevelser. I år blir fort de to månedene beintøffe.

Tirsdag formiddag vedtok formannskapet i Tromsø kommune nye påbud og anbefalinger. For mange er reglene til å leve med. Støyten er det i første omgang utelivet, kulturlivet og reiselivet som må ta.

Det handler mye om tapte inntekter i allerede hardt rammede bransjer, men det handler også om ny utrygghet for arbeidsfolk og familiene deres.

Og for alle de som liker å ta seg en tur på kafé eller konsert, men som ikke er direkte rammet, handler det om begrenset livsutfoldelse. Man kan gjerne føyse det vekk, men pandemien har med all tydelighet vist hvor viktig det sosiale fellesskapet er for oss.

Det er forståelig at Tromsø kommune forsøker å dempe smittetrykket. Tiltakene er velmente, men kommunikasjonen til kommunen henger overhode ikke på greip. På den ene siden oppfordrer man til å arrangere konserter og konferanser, på den andre side innføres det tiltak for å begrense sosial kontakt mellom folk.

Arrangørene sitter igjen med svarteper. De må bære ansvaret for potensielt nye smitteutbrudd, eller avlyse og bære det økonomiske tapet selv. Det er like lett som å velge mellom pest eller kolera, korona eller konkurs.

Mange arrangører har de siste ukene tatt et uforholdsmessig stort ansvar ved å avlyse. De tar ansvar fordi de vil bidra til det aller viktigste: Beskytte folk fra alvorlig sykdom og død.

Derfor er det avgjørende at vi unngår en overbelastning av helsevesenet, både den kommunale tjenesten og spesialisthelsetjenesten ved UNN. Blir belastningen for stor, blir det vanskeligere å gi livsviktig hjelp til dem som trenger det.

Den desidert mest effektive løsningen på utfordringen er på plass: Vaksinen gir god beskyttelse for de aller fleste.

Problemet nå er todelt: De som trengte vaksinen mest, og som rimelig nok fikk den først, vil kunne oppleve svekket effekt når det nærmer seg ett år fra første dose. Når det i tillegg er høyt smittetrykk i et mer åpent samfunn, kan det bli krevende for de mest sårbare – selv om de er fullvaksinerte. Derfor er det så viktig at vi kommer i gang med en tredje dose for personer over 65 år og andre sårbare grupper.

Det andre problemet er at det fortsatt er relativt mange voksne som ikke vil ta vaksinen. På UNNs pressekonferanse tirsdag kunne overlege Dag Seeger Halvorsen fortelle at hele ni av de 14 korona-pasientene som var på isolat, var uvaksinerte.

Overlegen brukte ord som «hele ni av 14», overraskende og beklagelig om tallene. Medisinen til Halvorsen er enkel og tydelig: Flere må vaksinere seg, og den tredje dosen for folk over 65 år blir viktig.

I den pressede situasjonen i Tromsø, har debatten om vaksinepass tatt fyr. Flere tar nå til orde for at uteliv og kulturliv skal få gå sin normale gang for det store flertallet i befolkningen som er vaksinerte. Danmark er siste land ut i rekken som tar i bruk vaksinepass. Finnes det noen argumenter for at Norge skal holde igjen?

Enkelte vil argumentere med at det utfordrer friheten til frivillig uvaksinerte, men hva med friheten til de vaksinerte, folk i risikogruppene og hardt rammede bransjer? Frihet er kanskje ikke det beste begrepet. Det handler om rettigheter og rettferdighet. Rettigheter for dem som er med på dugnaden, ikke om straff for dem som frivillig lar være.

De som er bekymret for polarisering og splittelse ved å innføre vaksinepass, bør være minst like bekymret for slike krefter hvis vi lar være å ta virkemiddelet i bruk. Vaksinepass er et nasjonalt anliggende, og vil ganske sikkert bli aktualisert flere steder enn i Tromsø i løpet av kort tid. Det er ikke noe å vente på, Støre og co.

Kommentarer til denne saken