De fleste kjenner til nødnumrene 110 for brann, 112 for politi og 113 for ambulanse. Disse numrene er viktige å kunne i nødsfall.

Men behovet for å ringe legevakten kommer kanskje oftere?

En uhøytidelig spørreundersøkelse i Nettavisens redaksjon avdekket at ingen kunne nummeret dit selv om det er nesten like enkelt å huske.

Nummeret til legevakta

Slår du 116 117 kommer du nemlig til nærmeste legevakt, uansett hvor du er i landet.

Nå som ferien nærmer seg og en er borte fra hjemmet sitt, er det ekstra nyttig å kjenne til dette nummeret om sykdom eller uhell skulle være ute.

Det nasjonale legevaktnummeret ble innført i alle kommuner i 2015. Før det rådet kaoset. Hver kommune hadde hvert sitt telefonnummer til legevakten, og mange hadde også forskjellige telefonnumre til ulike tider på døgnet.

- Et felles legevaktnummer vil gjøre legevakttjenesten lettere å nå. Vi unngår tidstap, noe som kan være avgjørende i akutte situasjoner, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie den gang.

Skal du ringe 116 117 eller 113?

Når du trenger hjelp fra lege, hvor skal du da ringe?

Direktoratet for e-helse har følgende tommelfingerregler:

 • Ring 116 117 når fastlegen ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente.
 • Ring 113 når det er akutt og står om liv​.

Helsedirektoratet har følgende eksempler på tilstander der det kan være fornuftig å ta kontakt med legevakten:

 • Høy feber – særlig hos barn
 • Moderate pustevansker
 • Akutt sykdom eller alvorlig forverring
 • Slapt og medtatt barn eller voksen
 • Alvorlig psykisk sykdom
 • Mistanke om komplikasjoner i svangerskap
 • Kuttskader som må sys
 • Mistanke om brudd

Når skal du ringe 113?

Ved ulykker og alvorlige hendelser der du trenger akutt helsehjelp skal du ringe ambulanse på 113.

Har du ett av disse symptomene skal du alltid kontakte medisinsk nødhjelp 113, opplyser Helsedirektoratet:

 • Nye lammelser i ansikt eller arm
 • Nyoppståtte språkforstyrrelser, finner ikke ord eller utydelig tale
 • Plutselig og uforklarlig ustøhet
 • Bevisstløshet eller nedsatt bevissthet
 • Brystsmerter i mer enn fem minutter
 • Bruk av hjertemedisinen nitroglyserin gir mindre effekt enn vanlig
 • Uventet ubehag i brystet, generell uvelhet og kvalme

Kommer du ikke gjennom på 113?

Enkelte har opplevd det verst tenkelige på et verst tenkelig sted - for eksempel at ektefellen får problemer med hjertet langt til fjells.

I slik tilfeller har noen opplevd å ringe 113, uten å komme fram fordi det ikke er dekning. I slike tilfeller er viktig å huske at en må prøve å ringe 112 isteden.