Gå til sidens hovedinnhold

Verste nedgang på 23 år

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

(Nordnorsk debatt)

- Vi risikerer å få distrikter som ligner på gamlehjem og et urbant Norge som dominerer samfunnsutviklingen og samfunnsdebatten. Det sa Victor Norman da han la fram Demografiutvalgets rapport i begynnelsen av desember i fjor.

Forleden kom tallene som med all tydelighet viser at utvalgsleder Norman kan få rett i ganske nær framtid. Det har i årevis vært en jevn nedgang i folketallet i distriktene, men den negative trenden har til en viss grad blitt kamuflert av økt innvandring. Nå er skrifta på veggen klar og tydelig: distriktene avfolkes og dør dersom det ikke iverksettes tiltak for å stanse utviklingen.

I Troms og Finnmark var nedgangen i 2020 på 1143 innbyggere, ifølge statistikken fra SSB. I 29 av fylkets 39 kommuner minket folketallet. I de 10 som har en økning, er den heller beskjeden. Tromsø, Alta og Harstad har positive tall, men regnestykket er langt fra det som har vært vanlig de siste årene.

Fylkesordfører Ivar B. Prestbakmo kaller utviklingen dramatisk, og kritiserer regjeringen for å være sentralistisk og distriktsfiendtlig. Det har han mye rett i, på Erna Solbergs vakt har sentraliserings-iveren vært en pådriver for den negative utviklingen.

Men dessverre for Prestbakmo, har heller ikke Senterpartiet noen god oppskrift på hvordan problemet skal angripes. En politikk hvor essensen er at alt skal være som det alltid har vært, løser ingen utfordringer i dagens digitaliserte og teknologidrevne samfunnsutvikling.

En god politikk for distriktene handler om virkelig vilje til å bevare lokalsamfunn rundt omkring. Deretter dreier det seg om å tenke i nye baner. Det har vært sagt og skrevet mye om distriktspolitikk og bærekraft, og utvalgene som har behandlet temaet har vært mange opp gjennom årene. Beklageligvis forblir det meste av innspill og idéer på planstadiet.

Nord-Norge er en landsdel med store ressurser og beliggenheten er av stor strategisk betydning. At det bor folk nettopp her, er avgjørende for vår suverenitetshevdelse. En mye mer aktiv politikk for å hindre fraflytting herfra, burde egentlig være en selvfølge for enhver regjering.

2020-tallene viser den største nedgangen i folketallet i Nord-Norge på 23 år. Nordland, Troms og Finnmark mistet samlet sett nesten 2000 innbyggere. Fortsetter denne utviklingen, risikerer vi i løpet av de ti neste årene å tape 20.000, noe som tilsvarer et helt Alta eller Narvik.

Det er i nasjonens interesse at befolkningen i distriktene opprettholdes. Men det skjer ikke av seg selv, og må møtes med aktiv politikk. SSB-tallene for 2020 krever handling fra regjeringen. Den kan jo starte med å følge opp forslagene i Normann-utvalget, som er bygd på et solid statistisk og kunnskapsbasert materiale.

Kommentarer til denne saken