Forskerne baserer seg på en ny analyse av merkverdige frekvensendringer fra et lite antall stjerner. De kan tolkes som indikasjoner på signaler som stammer fra intelligent liv som forsøker å gjøre oss oppmerksom på deres eksistens, skriver The Independent.

I rapporten heter det at fenomenet er registrert fra 234 stjerner av de 2,5 millionene som forskerne har observert i en omfattende undersøkelse.

Forskerne har ingen umiddelbar forklaring på hva dette betyr, og teorien deres er at det kan dreie seg om signaler fra intelligent liv.

– Vi har avdekket at signalene har den nøyaktige utformingen fra det vi kan forvente fra utenomjordisk intelligent liv, slik vi har regnet oss fram til det i en tidligere studie, og derfor er det enighet rundt denne hypotesen, skriver forskerne Ermanno F. Borra og Eric Trottier ved Laval-universitetet i Quebec i Canada i den nye analysen.

Studien er omtalt i tidsskriftet Publications of the Astronomical Society of the Pacific, med tittelen «Discovery of peculiar periodic spectral modulations in a small fraction of solar type stars». Forskernes opprinnelige tittel skal ifølge et førsteutkast ha vært «Signals probably from Extraterrestrial Intelligence».

Men forskerne understreker at det trengs videre studier for å bekrefte eller avvise hypotesen.

– Det er for tidlig å slå kategorisk fast at signalene kommer fra aktiviteter knyttet til utenomjordiske sivilisasjoner, uttaler forskerne.