I sitt alternative budsjettforslag foreslår Venstre nullmoms på kollektivtransport og redusert årsavgift på bil i de delene av landet som ikke har gode kollektivtilbud.

Samferdselspolitisk talsperson Abid Q. Raja sier til Dagbladet at dette må sees i kombinasjon med at Venstre vil sikre elbil-fordelene og andre fordeler ved å gå over til miljøvennlige biler. Venstre har reagert sterkt på regjeringens forslag til statsbudsjett som de mener er en gavepakke til bilistene med store lettelser, blant annet reduksjon i bilavgiftene.

Tirsdag legger Venstre fram sitt alternative forslag, og der kommer de altså med forslag om å innføre nullmoms på kollektivselskapenes billettinntekter. Målet er bedre kollektivtilbud og lavere billettpriser.

– Dette er en vinn-vinn-situasjon. Selskapene vil da både kunne tilby bedre tjenester og lavere priser, sier Raja. I dag betaler selskapene 10 prosent moms, og Venstre-forslaget vil koste 800 millioner i tapte inntekter. Dette vil Venstre hente inn i det totale skatteopplegget. De vil blant annet sette en strek over bompengelettelsene og kutte i riksveiutbyggingen.