Tromsø kommune fikk i januar en forespørsel om å bli vennskapsby med Kommuneqarfik Sermersooq, den største kommunen på Grønland, av ordfører Asii Chermnitz Narup. Ordfører Kristin Røymo har etter innstilling til vedtak fra kommuneadministrasjonen fått fullmakt til å arbeide frem en vennskapsbyavtale. Det anslås at et økt samarbeid med Kommuneqarfik Sermersooq vil styrke Tromsøs posisjon som Arktisk hovedstad.

Tromsø har allerede åtte vennskapsbyer: Anchorage i USA, Arkhangelsk og Murmansk i Russland, Gaza i Palestina, Kemi i Finland, Luleå i Svergie, Zagreb i Kroatia og til slutt Quetzaltenango i Guatemala.

Med økt interesse for og fokus på arktiske forhold blir det sett på som viktig å øke samarbeid med byer i Arktis. Det er derfor ønskelig for Kommuneqarfik Sermersooq å øke samarbeidet med Tromsø, både for å støtte opp om bærekraftig næringsutvikling og kultur i Arktisk, men også for å styrke sirkumpolare bånd.

Kommuneadministrasjonen innstiller til vedtak at det skal tas frem en kartlegging over mulige samarbeidsområder og felles interesser som kan danne et grunnlag for en vennskapsbyavtale. Tromsø kommune og Kommuneqarfik Sermersooq deler flere like muligheter og utfordringer, i likhet med andre samfunn i Arktis.