Brødrene Karlsen AS på Husøy i Senja kåres til årets Vekst i Nord-bedrift 2008. Vinneren får, i tillegg til heder og ære, 250.000 kroner i premie.

Vekst i Nord er en årlig konkurranse for nordnorske bedrifter som arrangeres av Nordlys og Landsdelsutvalget . Til sammen 60 nominerte kandidater fra Nordland, Troms og Finnmark deltok i konkurransen. Av disse har 18 utvalgte kandidater vært presenterte i Nordlys i en periode over tre uker. Nå har juryen kåret årets vinner – som for første gang i konkurransens historie er lokalisert til Troms.

I tillegg til hovedvinneren Brødrene Karlsen AS – er det delt ut to hederlige omtaler, som hver tildeles 25.000 kroner i premie. De hederlige omtalte bedriftene er i 2008 Polarkonsult AS fra Harstad og Svetek AS fra Sandnessjøen.

Kriteriene for å bli nominerte i konkurransen er:

* Over en million kroner i omsetning. * Nordnorsk tilhørighet (eierskap). * Minst 20 prosent vekst i både omsetning og driftsresultat hvert år de tre siste årene. * Har levert regnskap innen tidsfristen. * Vinneren skal, i tillegg til sterk økonomisk vekst, også vurderes av juryen til å ha et godt produkt eller tjeneste, samt vurderes å ha best mulighet for regional, nasjonal og eventuelt internasjonal vekst.

LES MER: Nordlys' presentasjon av bedriften
LES MER: Vekst i Nord 2008 - alle bedriftene!
LES MER: De nominerte i Troms - Finnmark - Nordland

Ingen fra reiselivet

Juryen i Vekst i Nord består av Siri Bjerke, divisjonsdirektør i Innovasjon Norge, Eirik Fiva, direktør i Landsdelsutvalget, Grete Kristoffersen, direktør i Næringsforeningen i Tromsøregionen, Tormod Harila, adm. dir i Harila Toyota.

De er meget tilfreds med bedriftene i årets konkurranse:

"Juryen er fornøyd med årets mangfold av nominerte bedrifter fra Finnmark, Troms og Nordland. Årets vinner og de to bedriftene som får hederlig omtale, er hver for seg solide suksessbedrifter. I tillegg mener juryen at disse tre bedriftene er gode eksempler på de viktigste næringene i Nord-Norge; fiskeri, kunnskapsintensiv tjenesteyting og petroleum. Vi observerer at det ikke var mange reiselivsbedrifter i utvalget i år. Dette mener juryen viser at reiselivsnæringen foreløpig ikke har klart å utvikle lønnsomme bedrifter av noen størrelse, noe vi gjerne vil se til neste år. "

LES MER: Fjorårets Vekst i nord
LES MER: Dette er Vekst i nord

Begrunnelsen

"Juryen var usedvanlig samstemte i valget av årets vinner. Vi er både glade og stolte for å kunne kåre en stor familiebedrift fra distrikts-Troms til vinner av Vekst i Nord 2008. Årets vekstbedrift i Nord er Brødrene Karlsen på Husøy.

Brødrene Karlsen har vært en viktig hjørnesteinsbedrift på Husøy helt siden den ble etablert i 1932. Bedriften startet med saltfiskproduksjon, noe som fortsatt er en av de viktigste satsingene ved siden av produksjon av laksefilet. Brødrene Karlsen har investert tungt for å klare helårs, lønnsom drift og framstår nå som en svært moderne og nytenkende vekstbedrift i nord.

Juryen mener denne familiebedriften med solid kvinneandel i ledelsen framstår som et flaggskip når det gjelder økonomisk utvikling, innovative satsinger og internasjonalisering. Vi er imponert over nytenkning i produksjonen, dristighet i valg av markeder og tidsmessig riktig oppstart av økologisk matproduksjon.

Brødrene Karlsen er en distriktsbedrift som landsdelen kan være stolte av og som andre bedrifter kan lære av; Dette er en familiebedrift som viser at kombinasjon av tradisjonell produksjon og nytenkning kan gi suksess. Juryen ønsker familien Karlsen lykke til med videreutviklingen av denne spennende bedriften på Husøy."

Hederlig omtale

Bedriftene Polarkonsult as, fra Harstad i Troms og Svetek, fra Sandnessjøen i Nordland havnet også helt i tetsjiktet i årets kåring av årets vekstbedrift. Disse bedriftene får hederlig omtale av juryen:

"Polarkonsult as en av kunnskapsbedriftene i Troms og designer skip til rederier i hele verden. Bedriften har spesialisert seg på konstruksjon av tungløftskip, men har også fiskeflåten som kunder. Polarkonsult viser at en liten kompetansebedrift fra Troms ved hjelp av dyktige ansatte og langsiktig kompetanseutvikling, kan oppnå suksess internasjonalt.

Svetek fra Nordland var tidlig ute og satset mot petroleumsnæringen allerede fra 1992. I 2008 har de kommet så langt at de ønsker å reindyrke sin offshorekompetanse og satse på hele sokkelen. Bedriften viser at det å ha komme i posisjon innen offshorenæringen krever tung kompetanse, langsiktig arbeid og et innarbeidet samarbeid med store selskaper. "

Vi gratulerer Brødrene Karlsen, Svetek og Polarkonsult så meget med prisene.

Tidligere års hovedvinnere av Vekst i Nord er ProBio Nutra Forte AS (2005), Andenes, Nordkyn Seafood (2006), Mehamn, og Rantex (2007), Mo i Rana.