I år utgjør hele 90 prosent av omsetninga salg til utlandet.

– Men 2008 er et spesielt år. Vi har tidligere vært på 50-60 prosent, forteller salgsleder Arne Markussen og produksjonsleder Terje Richardsen i Polarkonsult.

Det internasjonale skipsmarkedet er enormt, og etterspørselen har økt enormt de siste årene. Der har Harstad-selskapet fått sin skjerv av veksten.

Omsetninga har økt betydelig, og i fjor ble også resultatet meget godt. 2008 blir trolig enda bedre.

– Vi forventer en omsetningsvekst på 50 prosent og et bra resultat, sier Markussen.

LES MER: Vekst i Nord 2008 - alle bedriftene!
LES MER: De nominerte i Troms - Finnmark - Nordland

Asia viktig

Selskapets ansatte reiser rundt i hele verden for å møte kunder og sikre seg kontrakter. Tyskland, India, Kina, Polen, Frankrike, Shetland og Island er bare noen eksempler på land hvor Polarkonsult er eller har vært involvert.

– India og Kina er store markeder for oss, påpeker Markussen.

I India har selskapet sågar flere ansatte, som følger opp og inspiserer bygging av seismikkfartøyer.

Polarkonsult er involvert i prosjekter som har en total kontraktsverdi for de involverte partene på hele fem milliarder kroner verden over.

– Hvordan klarer en middels stor bedrift i Harstad å slå fra seg internasjonalt?

– Det er et langsiktig arbeid som handler om å gjøre seg kjent i markedet, det være seg med skipsmeklere eller rederier, sier Richardsen.

– Og man må ha kompetansen. Vi begynte å jobbe med dette allerede for ti år siden. Vi lot oss ikke lokke av offshoremarkedet. Da alle sprang etter oljefatene på 80-tallet, holdt vi oss til det vi kan best, nemlig skip. Vi har likevel hatt masse oppdrag for offshoreindustrien i ettertid, framholder Markussen.

LES MER: Fjorårets Vekst i nord
LES MER: Dette er Vekst i nord

–Vil merke krisa

Usikkerhetsfaktoren for Polarkonsult er at selskapet ikke får betalt for oppdragene før rederi og verft underskriver kontrakten. Utvikling av nye skipsprosjekter tas dermed på egen risiko.

– Det er «no cure, no pay». Det kan i verste fall gå flere år, i beste fall noen måneder, fra vi gjør jobben til vi får betalt for det. Det er måten man må gjøre det på, sier Richardsen.

At markedet er hele verden, medfører imidlertid også at risikoen spres. Med dagens finansielle situasjon er det gunstig. Finanskrisa påvirker også skipsindustrien. Investeringer utsettes.

– De prosjektene vi jobber med nå er lite påvirket, men vi har avtaler med rederier som vi vet er avhengige av å låne penger for å finansiere planene. Så vi kommer nok til å merke det etter hvert, sier Richardsen.

– Men selv om vi ser truende finansielle skyer, har vi tro på at vi fortsatt skal hevde oss internasjonalt og ha betydelige oppdragsmengder framover, påpeker Markussen.

Tegner alt

Han og kollegene har spesialisert seg på å konstruere og tegne tungløftskip. Alle detaljer, også maskinrom og interiør, får sin form på skjermene til Polarkonsult.

– Vi ser store muligheter for fortsatt vekst i tungløftsmarkedet i framtida, samt på seismikkfartøyer.

Da Polarkonsult ble etablert i 1974 var de største kundene i fiskeflåten. Det fortsatte på slutten av det tiåret og utover 80-tallet. I dag er det ikke mange sjarker eller trålere på tegnebrettene.

– Men vi vil ikke legge det helt bort, påpeker Richardsen og Markussen. De har mer enn nok å gjøre om dagen, og kan ikke jobbe åtte til fire.

– Det er kundene som bestemmer hvor mye overtid vi må jobbe.