Det har selskapet tenkt å utnytte.

Utsikten til De sju søstre er upåklagelig - på en godværsdag. I dag er det imidlertid tåka som dominerer utsikten fra kontorene til Svetek i næringsparken utenfor Sandnessjøen sentrum.

Tåkeskyene skjuler mer enn den velkjente fjellkjeden. Utenfor Helgelandskysten ligger Skarv-feltet. Sammen med for­håpninger om økende oljeaktivitet i nord, gjør det sitt til å skape optimisme hos Stig-Helge Lilleholt og de ansatte i sveisebedriften.

– Vi ligger midt mellom Barentshavet og Nordsjøen. Sånn sett har vi gunstige forutsetninger for å lykkes, sier Lilleholt, og slenger et blikk over skuldra. På veggen henger et kart over norsk kontinentalsokkel, hvor de ulike feltene er tegnet inn. Der ligger framtida.

LES MER: Vekst i Nord 2008 - alle bedriftene!
LES MER: De nominerte i Troms - Finnmark - Nordland

Rendyrking

Tidligere drev Svetek med reint vedlikehold og produksjon av stålinstallasjoner. I 1992-93 begynte bedriften med å sende ar­beidere ut på oljeplattformer i Nordsjøen for reparasjoner og vedlikehold. Så kom Norne-feltet i drift utenfor Helgeland, hvor Svetek var tidlig inne. Seinere har selskapet hatt hatt modifikasjon på produksjonsskipet der, og er i dag bered­skapsverksted for StatoilHydro. Selskapet har også hatt arbei­dere på Melkøya og på prøvebo­rerigger i Barentshavet, og i år har noen oppdrag på britisk sokkel også dukket opp.

Olje og gass kommer mer og mer.Vi ønsker derfor å reindyrke offshorekompetansen vår. Helgeland og Norskehavet er kjempespennende. Her kommer det til å skje mye de 10-15 neste årene. Men vi må operere på hele sokkelen, ellers blir det for smått, sier Lilleholt.

Og selv om aktiviteten har tatt seg opp her oppe, er det for lite til å kunne leve bare av det, foreløpig, påpeker han.

LES MER: Fjorårets Vekst i nord
LES MER: Dette er Vekst i nord

Altmuligmenn

For en liten bedrift er det tøft å hevde seg blant det store. Da hjelper det godt å nyte tillit hos de store guttene i klassen. Svetek pleier jevnlig kontakt med Aker Sollution, British Petroleum (BP) og StatoilHydro. Slik får de innsikt i hva som kreves i bransjen.

– Det er veldig lærerikt, i en veldig tøff bransje. Vi har brukt tid på å få den erfaringen vi har i dag, understreker Lilleholt.

Det har hatt direkte innvirkning på resultatene.

– Veksten de siste årene kan forklares med at vi har vært i markedet ei stund, fått nettverk og er innarbeidet med de store aktørene. Det gir oss gode referanser. Nye kunder spør alltid etter hva man har gjort før.

Men ikke all aktivitet foregår til havs. I sveisehallen i etasjen under produseres det en stålkonstruksjon som skal forlenge kaianlegget i næringshagen. Karl-Henry Nikolaisen legger siste hånd på verket før arbeidsdagen er over. Han og kollegene er både rørleggere, mekanikere og platearbeidere i tillegg til sveisere.

– Det er viktig for oss at arbeiderne skal kunne gjøre flere ting, framholder Lilleholt.

Fra oljesøl til sauedritt

For å få flere bein og stå på, og øke egen kompetanse, har Svetek en egen opplæringsavdeling som arrangerer sveisekurs og ulike offshorekurs for å kvalifisere bedrifter til oppdrag på sokkelen.

– Det har blitt et kommersielt produkt for oss, og er en ting vi har tro på framover. Det er vik­tig for landsdelen at vi kan ha opplæring lokalt i stedet for å sende folk til Stavanger. Produksjonen av konstruksjoner til offshoreindustrien har også avstedkommet uventede biprodukter. I samarbeid med et Stavanger-firma har Svetek utviklet ei komposittrist til bruk i sauefjøs. Materialblandingen bruker glassfiber som bindemiddel, noe som gjør det lettere enn stål.

– Vi har etablert selskapet Nordkomp AS, som skal selge dette ut i markedet. Det tar tid å etablere, men etter hvert håper vi det skal gi oss ett bein til å stå på.