(Nord24)

Årets Vekst i nord-pris ble delt ut under Næringslivsdagen Nord The Edge i Tromsø. Konferansedagen samlet rundt 300 tilhørere.

Årets vinner er Helgelandsbedriften LetSea as.

- Vi er veldig stolte, sier daglig leder Kristian Johnsen fra scenen.

De er valgt ut av en jury bestående av juryleder Linda Beate Randal (direktør, Innovasjon Norge Arktis), Nina Hjort (adm.dir J.M.Hansen as) og John Giæver (partner, PwC).

I juryens begrunnelse heter det:

ill vekst i havgapet - på tre år er inntektene tidoblet! «Vinneren av årets Vekst i Nord-pris har gjennom 20 år utviklet en forretningsmodell, som de siste tre årene har gitt en formidabel omsetning – og resultatvekst, samtidig som de ser nye løsninger for å sikre bærekraftighet i den næringen de driver i og retter seg mot. Bedriften er, i tillegg til å levere forskning til, og i samarbeid med bedrifter, selv en aktør i næringen.

I fjor hadde selskapet 36.500 forsøksdøgn. Forsøkene dreier seg om alt fra testing av storsmolt og ulike fôrtyper, til testing av blant annet en lusemaskin og oppdrett av rognkjeks for lusebekjempelse.

Juryen antar at selskapet i nært samarbeid med oppdretterne også vil ha mulighet for en betydelig suksess og vekst fremover.

Med bakgrunn i at selskapet har klart å tjene penger på en forskningsaktivitet, som vil komme hele havbruksnæringen i Norge til gode, og som er helt vesentlig hvis næringen skal kunne utvikle seg i en enda mere bærekraftig retning, er juryen stolte over å presentere selskapet LetSea, som vinner av årets Vekst i nord-pris.»

De to neste plassene - og 25.000 kroner hver - går til Finnmarks-bedriftene Anlegg Nord og  Cape Fish/Storbukt Fiskeindustri:

«Cape Fish har ved å være lojal mot egen strategi, det vil si å selge der de får best gevinst - alltid, hatt et formidabelt resultat i 2015. De har holdt på i mange år, og har opparbeidet en unik kompetanse og erfaring i sin bransje. Juryen er imponert over hvordan de har klart kombinasjonen «nisjeprodukter» i industrielt volum. De er markedsorienterte ved at de selger under egen merkevare, og de er ekstremt bevisst med presentasjon, pakking og kvalitet på råvaren - ellers ville de ikke fått solgt til kresne kunder i Korea. Bedriften ser alltid etter muligheter i markedet, og klarer å vri seg dit inntjeningen er. Det være seg på levende, ferske, eller fryste produkter. De har utnyttet sin inngående kunnskap til næringen de opererer i, og har nå overført dette til et nytt produkt. Dette er en imponerende prosessinnovasjon, som gjør at de nå klarer å ta ut marginer både i nisje og i stordriftsfordeler. Lokalisert på kysten var også frakt av produktet en utfordring, og dette har de løst ved å chartre fly fra Banak flyplass ned til markedet, og de har også opprettet en hub i Sør-Korea hvor de kan holde råvaren levende. For å sikre tilgangen til råstoff har de etablert mottaksstasjoner rundt hele fylket, som hektes til hovedstrømmen til hovedanlegget. For å ha kontroll på hele den verdikjeden i opererer i har de også utarbeidet et konsept for mottak av kongekrabbe, som kan brukes på både små kaianlegg, og tradisjonelle fiskeindustrianlegg. Som et resultatet av nitidig arbeid, stor kunnskap, og evne til å se nye muligheter, har resultatet på salg av kongekrabbe i år vært formidabel.»

Juryens begrunnelse for å velge Anlegg Nord er kort og poengtert:

«Byggebransjen i Norge står under press, både når det gjelder kontrakts størrelse og press fra store utenlandske aktører. Anlegg Nord har møtt dette med å danne et selskap, som er et meget godt eksempel på at flere mindre aktører går sammen om å etablere et felles selskap og via dette samle kompetanse, anleggsmidler, organisasjon og kapital som igjen har medført at de har vunnet oppdrag som de hver for seg ville vært for små til å vinne. Dette har resultert i et veldig godt resultat for 2015, og juryen tror dette er en framtidig løsning for å møte noe av det presset byggebransjen står i. Gjennom slike løsninger vil også kompetanse og verdiskaping kunne holdes i bedriftene våre, og i Norge.»