Kirkegårdsveien har lenge hatt 200 meter med 50-sone mellom to 30-soner. Det blir det nå en slutt på.

Tromsø kommune har nemlig vedtatt at hele strekningen skal ha fartsgrense på 30 km/t.

«På kirkegårdsvegen er det en kort streking på 200 meter med fartsgrense 50 km/t, som ligger mellom to fartsgrensesoner på 30 km/t. For å få en mer ensartet fartsgrense på strekningen anbefales det at vegen skiltes med fartsgrense 30 km/t», skriver kommunen i vedtaket.

Plansjef Per Hareide påpeker at fartsreduksjonen vil være positivt for byens syklister.

«Dette vil også være et tiltak som øker trafikksikkerheten for syklister», skriver kommunen i vedtaket.

I stedet for soneskilting vil det bli satt opp enkeltskilt som signaliserer fartsgrensa på 30 km/t, heter det i vedtaket.