Fylkesvei 7906 ved Nysted ved Sagelvvatn i Balsfjord kommune ble åpnet igjen ved 12.45-tiden etter at det i løpet av natten ble vasket bort en del av veien.

Det var en stikkrenne som hadde gått tett og ikke klarte å ta unna alt vannet. Veien ble stengt i flere timer, men entreprenør Mesta har nå fått åpnet veien igjen.