Under en tungtransportkontroll Øverbygd i Målselv i indre Troms ble et vogntog stanset for kontroll av Statens vegvesen. Vogntoget viste å være kraftig overlastet. Trekkvogna veide 34 tonn mens hengeren veide 32 tonn. Totalt 66 tonn, som var 16 tonn for mye. Det endte med et overlastgebyr på 96.000 kroner og krav om om- eller avlasting.

En fører av et annet vogntog lastet med grus ble også stanset. Der manglet føreren yrkessjåførkompetanse for gods. Det blir vedkommende anmeldt for. Ifølge utekontrollseksjonen i SVV region nord var det også brudd på bruksbestemmelsene som også ender med anmeldelse.