Sommeren har meldt sin ankomst, og som vanlig er det høysesong for bilferie. Dette gjelder dessverre også for veiarbeid.

Skal du ut å kjøre, enten nordover eller sørover, kan det være en fordel å holde seg oppdatert på Statens vegvesens kartløsning. Der kan du legge inn ruta du skal kjøre for å få informasjon om ulike veiproblemer som kan oppstå underveis.

Nordover

 • Allerede langs Europavei 8, Tromsøysundtunnelen, i Tromsø kommune er det redusert fremkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid. T2 er helt stengt, og trafikken blir dermed dirigert gjennom T1 med vesklenede kjøreretning knyttet til rushtrafikken. Mellom klokken 22:00 og 12:00 er kjøreretningen fra Tomasjord til Breivik. Mellom kl. 12:00 og 22:00 er kjøreretningen fra Breivika til Tomasjord. Dette gjelder i tidsperioden fra 10. juni til 2. juli.
 • Videre er Fylkesvei 858 mellom Håkøybotn og Marisletta, også i Tromsø kommune, preget av veiarbeid. Her melder Statens vegvesen om innsnevring, lysregulering og nedsatt hastighet til 50 kilometer i timen. Vegen kan også bli stengt inntil to timer om natten. Dette gjelder fra 12. juni til 31. august.
 • I Kvalsundtunnelen på fylkesvei 863 er det manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene mandag til fredag fra kl. 07:00 til 16:30. Du må beregne en ventetid på ca. ti minutter. Det meldes om at det unntaksvis kan være arbeid også på lørdager. Dette gjelder i perioden 27. juni til 25. august.
 • Europavei 6, fra Sørkjosen til Langslett kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter. Det er manuell dirigering, lysregulering, innsnevring og nedsatt hastighet til 50 kilometer i timen på grunn av vei – og sprengningsarbeid. Dette gjelder på ubestemt tid.
 • Videre er det lysregulering og nedsatt hastighet på 50 kilometer i timen på strekningen Langslett til Stortslett langs Europavei 6 ved Jernelva. Dette er også på grunn av veiarbeid og gjelder til 31. august.
 • Nordover, langs Europavei 6 fra Kråkevik til Melsvik i Alta kommune kan veien bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid. Dette er aktuelt mandag til fredag fra kl. 07:00 til 21:00, der den gamle Europaveien gikk. Det gjelder fram til 1. august.
 • Langs riksvei 94, Skaidi til Arisberget, på strekningen Skaidi-Hammerfest kan veien bli stengt i perioder på inntil 30 minutter, lysregulering og nedsatt hastighet til 50 kilometer i timen på grunn av veiarbeid mandag til fredag fra kl. 07:00 til 21:00. Dette gjelder imidlertid ikke før 20. juli og varer til 29. desember.
 • Riksvei 94, Hammerfest, er stengt på grunn av veiarbeid. Det er manuell dirigering på stedet og lokal omkjøring. Ved Rådhuset er det manuell dirigering på dagtid og stengt med skiltet omkjøring på nattetid. Det er døgnkontinuerlig arbeid som varer fram til 8. juli.
 • Kågentunnelen langs Fylkesveg 866 på strekningen Kågen tunnel er stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Det er lokal omkjøring som gjelder fram til 1. juli.

Sørover

 • Langs Europavei 6, Kjerringstraumen bru, på strekningen mellom Fauske og Narvik er det lysregulering, innsnevring og nedsatt hastighet til 50 kilometer i timen på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene mandag til fredag fra kl. 07:00 til 20:00. Dette gjelder fram til 30 oktober.
 • Europavei 6 Tømmernestunnelen, i Hamarøy kommune, er stengt på grunn av veiarbeid. Det er lokal omkjøring som er lysregulert. Dette gjelder fram til 1 januar.
 • Det er også mye veiarbeid nord og sør for Mo i Rana.

I Sverige, Norrbotten

På svensk side kan man holde seg oppdatert på veisituasjonen på trafikverket.se.

Per dags dato er det sikkert at det må påregnes noe venting på blant annet disse stedene:

 • Broen over Vassara elv, langs E10. Der er det bruarbeid, og bare en fil er åpen for trafikk. Det er trafikklysregulering.
 • Langs strekningen mellom Tväran og Lansjärv langs E10 er det asfaltering, noe som medfører hastighetsnedsetning. Det er ingen omkjøringsmuligheter.
 • Stordalen-Abisko, langs E10, der er det gravearbeid og asfaltering. Hastighetsnedsetning og ingen omkjøringsmuligheter.