(iHarstad)

Kvinnen døde på stedet, mens sjåføren av lastebilen, en mann fra Harstadområdet kom fra ulykken uten fysiske skader.

Sjåføren av lastebilen er siktet etter brudd på veitrafikklovens §3 for ikke å ha fulgt aktsomhetsnormen.

Sjåføren har automatisk status som siktet på grunn av det er tatt beslag i førerkort og lastebilen.Vurderer fysiske forhold

Undersøkelsene som ledes av senioringeniør i Statens vegvesen, Mariann Larsen, skal gi svar på om veien, standard og føreforhold har hatt en medvirkende årsak til ulykken.

– Det vi gjør er å måle de fysiske forholdene på veien, så skal jeg skrive en rapport som skal inn til ulykkesanalysegruppa i Statens vegvesen, forklarer Mariann Larsen.

Vil vurdere tiltak

Hun forteller at ulykkesanalysegruppa også får rapporter om veiforholdene fra dem som var ute samme dag som ulykken skjedde, fra dem som har undersøkt kjøretøy, politirapporter, samt medisinske rapporter hvis nødvendig.

Med bakgrunn i disse rapportene blir det dannet et bilde hendelsesforløpet og årsaken til ulykka.

– Ut ifra funnene blir det også vurdert hva man kan lære av hendelsen og eventuelle tiltak til forbedringer, sier Mariann Larsen.

Ut fra fra de funnene er det også læringspunkt som kan tas med videre i organisasjonen.