Varsler tiltak for å rydde opp i utbredt ukultur: Inndrar fullmakter til kommunale innkjøp

En rekke ansatte i Tromsø kommune forteller om en utbredt ukultur der hvem som helst kunne bruke bestillernummer for å hente ut varer.