Michelle (30): – Jeg har en til to måneders ventetid. Slik har det nær sagt vært hele tiden

For ni år siden valgte hun å følge drømmen.