Dette huset er bygget av tømmer fra 1714, og stammer fra ei gammel kirke

STOR INTERESSE: Ken Lorentzen er selv tømrer, og har blitt mer og mer opptatt av Vardøs eldre bygninger, og tilbakeføring av dem. Og det som muligens er det eldste av dem alle, det bor han i selv. (Foto: Anniken Renslo Sandvik)

STOR INTERESSE: Ken Lorentzen er selv tømrer, og har blitt mer og mer opptatt av Vardøs eldre bygninger, og tilbakeføring av dem. Og det som muligens er det eldste av dem alle, det bor han i selv. (Foto: Anniken Renslo Sandvik)

Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

– Det har jo vært snakk om hva som er det eldste huset i Vardø. Dette er i hvert fall noen år eldre enn festninga, sier Ken Lorentzen.

Han er tømrer, og har engasjert seg i Vardø museums prosjekt Vardø Restored, som går ut på å veilede eiere av gamle bygg som kunne tenke seg å sette byggene tilbake i gammel stand.

Samtidig jobber museet med å lage en årringsdatabase i Øst-Finnmark, en database som vil kunne si mye om både tømmerskogen i Pasvik og husene i de nærliggende områdene. Nå har de gått løs på huset til Lorentzen, som er reist av tømmer fra gammelkirken.

– Siden det har vært en kirke, finnes det mye informasjon i kirkebøker og sånn. Men det som er artig er å få ordentlig dokumentasjon, sier Lorentzen.

Saken er hentet fra iFinnmark.no.

Dro til «Rysland»

Skriftlige kilder forteller at kirkeverge Christopher Olsen og en av amtmann Eirik Mosson Lorchs tjenere reiste fra Vardø til Neiden eller Pasvik i 1712, for å inngå kontrakt om hogst av 300 tømmerstokker til en ny kirke i Vardø.

Året etter reiste amtmannen med sin jekt og sine folk tre ganger til det som ble omtalt som «Rysland» for å hente til sammen 231 tømmerstokker, og i 1714 fikk kjøpmann Ole Molde betalt for å transportere tømmer, trolig de resterende stokkene.

I 1715 ble Johan Segelken anført som byggmester, og han fikk betalt for siste gang i 1717.

Museumsdirektør Frans-Arne Stylegar forteller at årringsdateringen som nå er gjennomført av tømmerprøver fra Lorentzens hus, bekrefter denne informasjonen.

– Det stemmer veldig greit med 1714, sier han.

Prøvene er tatt av Varanger museum, og analysert av nasjonalmuseet i København.

Kan finnes eldre

Kirken som ble oppført i 1714, erstattet en eldre bygning. Skriftlige kilder forteller at intensjonen var å bruke materialer fra denne på nytt, forteller Stylegar.

– Men det kan se ut til at det var nokså lite som kunne brukes igjen, og at det i stedet ble brukt til andre ting som ved. I den beskjedne undersøkelsen vår fant vi ikke tømmer som var så mye eldre, alt så homogent ut, sier Stylegar.

Men dette betyr i hvert fall at Ken Lorentzen bor i et hus med tømmer hogget tidligere enn 1714. Tømmeret ble i sin tid solgt på auksjon, og kjøpt av Brodkorp.

– Vi vet at han kjøpte tømmeret, og satte det opp. Jeg tror at han tok ned stokk for stokk og bygget noe nytt, men dette vet vi ikke, sier Stylegar.

Dermed spørs det hvordan man regner, dersom man skal vurdere alderen av Lorentzens hus opp mot andre bygg i Vardø.

– Som bygning sånn den står nå, er det atskillige hus som er jevngamle og eldre. Men det skal kanskje godt gjøres at man har gjenbrukt så store deler av en bygning fra før 1714. Men hva vet jeg, med den tømmermangelen man har her, har man alltid gjenbrukt det som gjenbrukes kan. Derfor kan det være deler av hus som er enda eldre enn dette, sier Frans-Arne Stylegar.

Artikkeltags