Det er bare 12 mil mellom de to dalene, men mandag morgen var det hele 25 grader I temperaturforskjell. Grunnen til den store forskjellen er et meteorologisk fenomen kalt Inversjon

Det som skjer er at kulden legger seg i daler og groper på vinteren, I såkalte kuldegroper. Samtidig stiger varm luft og danner et lokk over kuldegropen.

- Dette skjer typisk om høsten når det er klarvær. Da legger kulden seg i groper, mens varm luft stiger opp i høyden. Når det da kommer vind, kan den varme lufta slå ned i noen daler, men ikke andre. Det fører til store lokale forskjeller. Det er dette som har skjedd i Dividalen og Manndalen. I sistnevnte dal har den varme lufta slått ned i dalen, forteller vakthavende meteorolog, Ragnhild Nordhagen, ved Meteorologisk institutt.

Hun forteller at de store forskjellene trolig ikke vil vare. Det er meldt om økende vind i indre strøk i løpet av mandagen, og da vil den kalde lufta i Dividalen bli blandet med den varme lufta i høyden og temperaturen vil stige.

Ifølge Meteorologisk institutt opplever man som regel inversjon i indre strøk, siden man ved kysten blir påvirket av havtemperaturen og det ofte er mer trekk.

 

InversjonInversjon