To kolleger omkom i skredet: - Det som blir viktig nå er å ivareta pårørende

Av

To personer døde i snøskredet i Sørfold. Kommunen de kommer fra har opprettet kriseteam.