Flere boliger i samme gate mistet vannet: - Vi vet jo hvor vi bor

Kulda har gitt rørleggerne mye arbeid de siste dagene. For i takt med at temperaturene har sunket, har telefonene til rørleggerne økt.