Sender ut to farevarsler for Troms: - En ganske sjelden og spesiell situasjon

DEL

Det er sendt ut to farevarsler for Troms de kommende dagene.

Det første, et oransje farevarsel gjelder en økning i snøskredfaren, som nå er økt fra farenivå 2 til 3, betydelig.

- På søndag ventes betydelig snøskredfare i region Tromsø. Snøskredproblem er fokksnø (flakskred), våt snø (løssnøskred) og våt snø (flakskred).

Det er også sendt ut gult farevarsel for jordskredfare i hele regionen. Varselet gjelder fra mandag morgen til tirsdag kveld. Årsaken er at mildvær og varmere temperaturer har gjort at snøsmeltingen har skutt fart. På toppen av dette er det ventet store mengder regn fra mandag ettermiddag til tirsdag formiddag.

- Fra klokken 12 mandag til klokken 13 mandag er det ventet rundt 30 millimeter nedbør i form av regn. Noen steder får mer nedbør enn andre. Det blir mest nedbør langs kysten, men dette er et nedbørsområde som vil prege hele Troms, sier vakthavende meteorolog Eirin Arnesen til Nordlys.

NVE: - Sjeldent og spesielt

I varselet fra NVE heter det at det er spesielt høy fare for jordskred i bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring.

- Fare for utløsning av sørpeskred gjelder særlig i områder med mer enn 40 centimeter snø. Snøen er stedvis mettet med vann. Sørpeskred kan løsne i relativt slake hellninger der hvor vann samler seg opp. Skredene kanaliserer seg ofte ned forsenkninger og bekkeløp, og kan utvikle seg til flomskred. Flomskred har lang rekkevidde og kan gå langt ned i dalbunnen selv om det løsner i høyt terreng, står det i varselet.

Aldo Dyrvik ved NVEs avdeling for jordskredvarsling forklarer at kombinasjonen av snøsmelting og kraftig regnvær skaper en potensielt skummel situasjon enkelte steder.

- Kombinasjonen av disse to faktorene gjør at vi anser faren for jordskred som økende, fordi bakken allerede er mettet med vann. Når man da får nedbør på toppen av kraftig snøsmelting, så sier det seg selv at faren øker. Det er også fare for sørpeskred i fjellsider hvor snødekket er tykkere enn 40 centimeter, slik at vannet ikke når ned til bakken, sier Dyrvik.

Han karakteriserer situasjonen som uvanlig.

- 30-40 millimeter regn alene skaper ikke noen stor fare, men disse to elementene i sammenheng gjør det. Dette er en ganske sjelden og spesiell situasjon, sier Dyrvik.

Nordlys har gjennom flere artikler den siste uka skrevet om fylkesveier rundt om i Troms som er i full oppløsning grunnet tele- og snøsmelting.

De forventede nedbørsmengdene mandag og tirsdag vil ikke gjøre situasjonen bedre.

- Det største skadepotensialet i en slik situasjon ligger i skader på veinettet. Det er det som er den største utfordringen de neste dagene, sier Dyrvik i NVE.

Kan bli storflom

I forrige uke skrev Nordlys at NVE mener det er stor sannsynlighet for at det blir storflom med store skader i Målselva denne våren.

Ifølge NVEs flomvarsel er det 99 prosent sikkert at det i Målselva blir flom på minst gult farenivå, det vil si at man får en utfordrende situasjon som kan medføre lokale skader.

Sjansen for 50-års flom (rødt farenivå) i år vurderes til 41 prosent sannsynlighet, i hovedsak på grunn av uvanlig store snømengder i fjellet i Troms.

Rødt farenivå betyr ekstrem situasjon som forekommer svært sjelden, og som krever tett oppfølging og kan medføre store skader.

Grafisk framstilling av flomfaren i 12 utvalgte vassdrag.

Grafisk framstilling av flomfaren i 12 utvalgte vassdrag. Foto:

Artikkeltags