Flyhavarikommisjonen konkluderer etter gyrokopterstyrten som kostet Morten Ruud livet

Havarikommisjonen mener at flysikkerhetsaspektet ved planlegging og gjennomføring av den aktuelle flygingen ikke var tilstrekkelig ivaretatt. Dette i kombinasjon med fartøysjefens begrensede flygeerfaring, været og luftfartøyets ytelse, bidro til at ulykken kunne skje.