Under to tungtransportkontroller på E8 i Tromsdalen og i Skibotndalen ble totalt 42 tunge kjøretøy kontrollert. For en transportør ble det ekstra kostbart. Selskapet ble ilagt et overlastgebyr på 44.000 kroner for overlastet aksel. To sjåfører ble anmeldt for brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelser.