Gå til sidens hovedinnhold

Vår felles visjon

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

(Nordnorsk debatt)

Jeg setter stor pris på å bli spurt om mine visjoner for UiT Norges arktiske universitet. Martin Rypdal, professor og instituttleder ved Institutt for matematikk og statistikk ved UiT,og Kristoffer Rypdal, som er professor ved det samme instituttet, har i Nordnorsk debatt bedt meg dele mine tanker.

Jeg håper og tror det blir godt mottatt når jeg sier at jeg brenner etter å snakke med de to professorene og så mange som mulig i UiT-familien, når ny strategi for UiT skal utarbeides det nærmeste året. En visjon og en strategi må ikke forbli styrets dokument; det må eies av organisasjonen. Derfor ønsker involvering og samhandling, og inviterer til dialog med det nordnorske næringsliv, samfunnsliv og politikk. Sammen skal vi sette kurs.

Det betyr ikke at jeg ikke har gjort meg opp grunnleggende formeninger om hovedretningen for UiT det neste tiåret.

UiT har, som Norges arktiske universitetet, et unikt mandat og en rolle som bør videreutvikles. Målet må være å styrke UiT sin posisjon som et av verdens aller fremste kunnskapsmiljøer innen arktiske spørsmål. Vi skal gi verden ytterligere innsikt om klima, sikkerhets- og geopolitikk, og om livsgrunnlaget lengst nord på kloden. Vår posisjon innenfor utdanning og forskning på samisk språk, kultur og samfunnsforhold skal videreutvikles.

UiT er ett av landets fire breddeuniversiteter; denne rollen skal befestes. Gjennom forskning skal vi fremskaffe kunnskap om det vi vet vi trenger å forstå, men også det vi ikke visste vi trengte å forstå. Våre studenter skal rustes for det som skjer i dag, men viktigere: de skal ha kunnskap, kompetanse og ferdigheter som setter dem i stand til å møte det som skjer i morgen.

Da Stortinget besluttet å etablere et universitet i Tromsø, gav de samtidig en betrodd oppgave: å være kunnskapsinstitusjonen for hele landsdelen, fra lengst sør i Nordland til lengst øst i Finnmark. Den oppgaven skal vi aldri vike fra.

Det er langs disse tre aksene – UiTs internasjonale bidrag til kunnskap om Arktis, å utvikle Norge som kunnskaps- og forskningsnasjon og UiTs bidrag til utvikling av samfunns- og arbeidsliv i regionen – jeg brenner for å være med og sette kursen videre.

Uansett hvor i verden du befinner deg, er det Nord-Norge blikket faller på når du ser til Norge. Rollen landsdelen har tatt og fått gjennom de siste tiårene, gjør Nord-Norge til Norges nye tyngdepunkt, enten vi snakker om økonomisk utvikling, det grønne skiftet eller geopolitikk. Og UiT er forsknings- og utdanningsmotoren.

UiT Norges arktiske universitet har gjennom snart åtte år hatt en tydelig ledelse med en klar visjon: Drivkraft i nord. Ledelsen sitter til høsten; deres visjon er et godt utgangspunkt og vel verdt å bygge videre på.

Jeg ser fram til å bli en del av UiT-familien med nesten 4000 ansatte og mer enn 17.000 studenter. Jeg er lei meg for at en intern sak i Bergen har skapt støy og er tilfreds med at saken får en gjennomgang de neste ukene.

Det viktigste for meg er likevel å si dette til Martin Rypdal og Kristoffer Rypdal og alle andre som lurer: Visjonen og den neste strategien skal vi lage sammen. Og ambisjonene skal være store; UiT skal på noen områder være verdensledende, på mange områder i norgestoppen og på alle områder tilføre Nord-Norge økt drivkraft.

Innlegget er delt med UiT sine ansatte

Kommentarer til denne saken