(Nordnorsk debatt)

Var det verd det?.. Spør noen nå når de ser tv bilder av uttrekningen fra Afghanistan. For meg er det en ganske meningsløs problemstilling. Det var politikerne som besluttet å gå inn i Afghanistan for å bekjempe det som da var et klekkeri for terrorister. USA og senere Europa ble angrepet fra de kreftene som hadde tilhold og fristed i Afghanistan. Al Qaida ble eliminert militært. Kort og godt. Så jobben ble gjort. Men så kom de vestlige politikerne på at Vesten kunne lage et demokrati ut av Afghanistan... når vi først var der liksom. DER skjedde misæren.

Unge, ambisiøse, og selvsikre, men akk så historieløse vestlige politikere, burde tatt seg tid til å studert Afghanistans historie. De burde tatt litt mindre Møllers tran og spurt seg om det vi i Europa kaller demokrati, ville fungere som styresett i et afghansk samfunnssystem som helt siden tidens morgen, til Vesten kom i 2001, var og er bygget opp rundt familie-klan-etnisitet. Hvor sikkerheten ikke ivaretas av "staten", men gjennom et intrikat lokalt nettverk. Ikke svært ulikt det som var her i landet for 11-1200 år siden. Vestlig demokrati hadde, og har, 0 - null-sjanse for å få fotfeste i dette samfunnet. Det skulle vestlige politikere vite. Derfor var Vestens demokratiseringsprosjekt dømt til å mislykkes helt fra starten.

Da jeg tjenestegjorde i Afghanistan for 11 år siden hadde jeg og mange av mine kollegaer ingen illusjoner om at dette prosjektet ville lykkes. De norske og øvrige militære styrkene løste oppdraget slik politikerne hadde gitt oppdrag om. Og de løste oppdraget godt og effektivt. Samtidig så vi at den vestlige sivile innsatsen som skulle bygge opp de sivile samfunnsfunksjonene var naive og hjelpeløse. Jo lenger nord og vest i Europa de sivile "rådgiverne" kom fra, jo mer naive og hjelpeløse fremstod de. I det afghanske samfunnet er det "age before beauty" som gjelder. Vi som arbeidet og bodde sammen med våre afghanske kollegaer ble vitne til hvordan vestens unge og ivrige sivile "hjelpere" ble latterliggjort i smug av afghanerne. Men de hadde penger. Masse penger. Og DET er noe afghanerne har skjønt og derfor snakkes vesten etter munnen. Så lenge pengesekken er åpen.

På mange måter ble Afghanistan redningen til det norske forsvaret. Før 2001 var norske politikere i ferd med å avvikle Norges militære styrker. Afghanistan snudde dette. Hæren i Norge er i dag av en militær kvalitet som den aldri har hatt, hadde det ikke vært for Afghanistan. Men vi mistet mange gode dyktige kollegaer, kompiser som hadde fortjente å være blant oss i dag. Men slik er det å være i militær tjeneste. Man legger livet i potten og er klar over det. Men noen må gjøre det og, men det vil aldri være verd å miste noen, uansett hva grunnen måtte påstås å være.

Derfor er spørsmålstillingen om hvorvidt "det var verd det" meningsløs nå. Vi får bare håpe at vestlige politikere leser mer historie når neste demokratiseringsprosjekt dukker opp. Akkurat nå, tenker jeg mest på mine afghanske tidligere kollegaer og venner som har en usikker skjebne i vente i den kommende "Islamistiske Republikken Afghanistan". Måtte Gud vise seg å være Stor nok.

(Teksten er opprinnelig publisert på artikkelforfatterens Facebook-side, og publiseres med tillatelse)