Sommeren 2013 ble et skolebygg tilhørende Troms Fylkeskommune og som benyttes av Bardufoss Høgtun Videregående skole, skadet for flere millioner kroner. Årsaken var at det rant inn vann gjennom taket som var under reparasjon. Totalt ble 300 kvadratmeter fordelt over to etasjer skadet.

LES OGSÅ: Skole skadet for millioner av kroner etter kjempetabbe

Skadene på bygget som står inne på Bardufoss flystasjon, og som benyttes av flyfaglinja på skolen, ble taksert til omlag 3,7 millioner kroner. Dette dekkes av entreprenørens forsikringsselskap.

Oppgraderer

I tillegg har fylket besluttet å oppgradere bygget til å tilfredsstille dagens krav med hensyn til universell utforming, og nye energikrav. Fylkeskommunen sendte tidligere i år oppdraget ut på anbud, men har nå valgt å avlyse hele prosjektet midlertidig. Dette på grunn av mangel på innkomne tilbud.

– Vi har ikke budsjett til å gjennomføre jobben. Kun ett tilbud kom inn etter anbudskonkurransen, og det var fra Bjørn Bygg, sier fylkeseiendomssjef Jan Inge Hille til Nordlys.

Han sier at tilbudet fra Bjørn Bygg var langt over budsjettet, og at fylkeskommunen derfor ikke har råd til å gjennomføre jobben.

– Nå avlyser vi konkurransen for å se nærmere på alternative måter å få satt bygget i stand på.

Finanser

– Hva har skadene på bygget gjort med utdanningsløpet til elevene?

– Utdanningen ble flyttet til alternative lokaler etter hendelsen.

I fylkestingsmøtet 16. juni ble det vedtatt å oppgradere bygget for 17 millioner kroner. Utover de 3,7 millionene som forsikringen dekker, skal fylket låne vel 8,7 millioner. I tillegg skal Tromsø sikkerhetssenter legges ut for salg, og fylket oppgir at de vil få nærmere 2,6 millioner for dette. Momskompensasjonen etter endt oppgradering vil være på to millioner kroner.

Ny anbudskonkurranse

Entreprenør Bjørn Bygg AS i Tromsø er informert om at fylkeskommunen har valgt å avlyse anbudskonkurransen. I et brev til Bjørn Bygg skriver Jan Inge Hille at tilbudet ligger høyt over kostnadsberegninga for prosjektet. Hille refererer også til forskrift om offentlige anskaffelser, der det omtales at man kan forkaste alle tilbud dersom resultatet av konkurransen gir saklig grunn for det.

– Troms fylkeskommune vil sende ut invitasjon om å delta i konkurransen med forhandlinger etter fellesferien 2015, skriver Hille.