Vannkrisen har lammet fiskebruket siden i natt: – De siste timene nå har det vært helt fritt

Fiskebruket til Ola-Henrik Telebond har vært uten vann i over tolv timer. Det får konsekvenser.