Vanligvis er det 230 elever på skolen. Nå er de bare tre. Sigurd (8) er en av dem

Til høsten skal skolene innføre ny læreplan. Workinnmarka står godt rustet, med drahjelp av korona.