Kommunal-og Moderniseringsdepartementet har avvist klagen på valget i Kvænangen. Dermed blir det foreløpige resultatet endelig, og alt tyder på at Eirik Losnegaard Mevik (AP) kan fortsette som ordfører.

Saken blir oppdatert.