I 2011 ble store deler av kommunevalgkampen preget av en stor konflikt om Tromsø skulle bli en del samisk språkforvaltningsområde. Etter valget trakk byrådet søknaden.

Siden har saken ligget død. Samisk språkforvaltning har ikke blitt løftet som et tema under denne valgkampen.

Men Rødt i Tromsø seiler opp til å bli valgets store vinner, og har programfestet at kommunen skal melde seg inn i det samiske språkforvaltningsområdet.

Det tror Fremskrittspartiets gruppeleder, Jan Blomseth, blir en realitet om de røde vinner valget.

- Vi kommer til å få saken opp igjen i løpet av 2016, og jeg tror det blir vedtatt. Det må velgerne være klar over, sier Blomseth til Nordlys.

Han frykter økte kostnader og et strengt juridisk rammeverk som følge av avtalen. I tillegg til at han mener at Tromsøs samiske befolkning ikke vil ha nytte av for eksempel skilting på samisk i kommunen.

- De fleste samer som ikke kan norsk i Tromsø, er ikke i trafikken.

Vil jobbe for det

Rødts ordførerkandidat Jens Ingvald Olsen foreslo for første gang i 2005 at Tromsø skulle innlemmes i forvaltningsområdet. Nå vil Olsen jobbe for å legge bedre til rette for den samiske befolkningen i Tromsø.

- Hva innebærer det?

- For eksempel ved å verne om samisk undervisning slik som ved Prestvannet skole, og arbeide for at reindriftas områder i kommunen blir ivaretatt, sier Olsen.

Han mener samarbeidsavtalen som ble inngått mellom Tromsø kommune og Sametinget i 2013 er mindre forpliktende enn hvis kommunen går inn for å innlemmes i samisk språkforvaltningsområde.

Samisk språkforvaltning legger opp til at norsk og samisk blir likestilt i offentlige sammenhenger fra kommunens side.

- Men vi vil først evaluere avtalen som er gjeldende for å se om den er tilstrekkelig.

- Men det står i programmet at dere er for å innlemmes i forvaltningsområdet, vil dere ikke jobbe for det i kommende periode?

- Jo, det vil vi.

Men han påpeker at samisk kultur og ivaretakelse fra kommunens side ikke står og faller på den innlemmelsen.

- Det er en generelt viktig politisk oppgave å arbeide for samisk kultur og språk i kommunen, sier Olsen og legger til:

- Men vi vil ikke at det skal blusse opp en samehets-debatt i valgkampen igjen.

Vil utløse bevilgning

Sametingspresident Aili Keskitalo har fulgt med den politiske debatten i Tromsø fram mot valget. Hun synes det er positivt om Tromsø-politikerne vil vurdere å innlemme kommunen i samisk språkforvaltning.

- En innlemmelse vil medføre lovpålagte oppgaver og utløse en øremerket bevilgning fra Sametinget, sier Keskitalo til Nordlys.

For eksempel får kommuner som Kautokeino 7 millioner kroner i året fra Sametinget på grunn av innlemmelsen, og Kåfjord får mellom 3 og 4 millioner, ifølge sametingspresidenten.

Hun forventer imidlertid ikke at Tromsø skal melde seg inn, og påpeker at den allerede inngåtte avtalen er et godt grunnlag for å samarbeide med Sametinget i dag om samisk språk og kultur.

- I tillegg er forvaltningsområdet under evaluering, både hos oss med tanke på bevilgningene og i et regjeringsoppnevnt utvalg.

Dermed kan det komme endringer i ordningen.

De øvrige politiske partiene på sosialistisk side i Tromsø har ikke nevnt samisk språkforvaltning eksplisitt i sine valgprogram for neste periode, men var med å stemme for ordningen i 2011.