De borgerlige i Tromsø er enige: - Traseen må gå til Håkøya

ENIGE: Kine Bergheim (V) og Helga Marie Bjerke (Krf) Kristian Støback Wilhelmsen (H) og  Anni Skogmann (Frp). er alle enige om at fremtidens forbindelse til Kvaløya må gå til Håkøya. Foto: Astrid Øvre Helland.

ENIGE: Kine Bergheim (V) og Helga Marie Bjerke (Krf) Kristian Støback Wilhelmsen (H) og Anni Skogmann (Frp). er alle enige om at fremtidens forbindelse til Kvaløya må gå til Håkøya. Foto: Astrid Øvre Helland.

Artikkelen er over 5 år gammel

- Vi mener det er viktig at velgerne vet hvor vi står, sier de borgerlige partiene.

DEL

- Uansett om det blir tunnel eller bro mener vi at den skal gå til Håkøya, sier varaordfører i Tromsø, Anni Skogmann (Frp).

Hun står på sletten nedenfor Holt Forskningsgård sammen med Kristian Støback Wilhelmsen (H), Kine Bergheim (V) og Helga Marie Bjerke (Krf).

Den borgerlige blokken i Tromsø-politikken er nå enige:

Det er her den nye Kvaløysundforbindelsen skal gå. Og den skal i land på Håkøya.

SE OGSÅ: Samme dag som vegvesenet foreslo bro, bestemte Byutviklingskomiteen seg for tunnel fra Håkøya

- Beste alternativet

Utspillet kommer dagen etter at Statens Vegvesen kom med sin anbefaling til ny Kvaløysundforbindelse.

De konkluderte med at en bro fra Langnes til Selnes kombinert med tunnel fra Breivika til Langnes var den beste løsningen.

En trasé over til Håkøya, som var et av alternativene, mente Vegvesenet ble for dyrt.

De borgerlige partiene går nå imot fagfolkenes anbefaling. Uansett om det blir tunnel eller bro, er de fast bestemt på at den må gå til Håkøya, og ikke til Selnes.

- Statens Vegvesen har sett på hvordan man best kan løse de trafikale utfordringene vi har i dag. Som politikere må vi tenke på hvordan byen skal utvikles og da er en trase over Håkøya det beste alternativet, sier Høyres ordførerkandidat, Kristian Støback Wilhelmsen

Han begrunner det med at en forbindelse til Håkøya vil knytte byen og kommunen tettere sammen og gir gode muligheter til å utvikle den delen av Kvaløya som ligger ved Håkøya.

I tillegg setter han spørsmålstegn ved planene for den eksisterende veien på Kvaløya om det skulle komme en bro like ved Sandnessundbrua.

- To broer vil føre til et stort press på den veien, og da må vi begynne å tenke på om den skal utvides, noe som igjen vil øke kostnadene.

De fire partiene legger også vekt på at en bro til Håkøya vil binde distriktene og byen tettere sammen.

LES OGSÅ: Frp: - Vi kan gå for bompenger på ny bru

Rampe i tunnel

Helga Marie Bjerke (KRF) trekker frem at en bru fra Holt til Håkøya vil gjøre veien mellom bydelene kort.

- Om vi da har en tunnel fra Breivika, som kan gå rett over i en bro over sundet, kan man i prinsippet kjøre fra Tromsdalen og rett til Kvaløya. Rampen til broen må imidlertid være inni tunnelen, for vi kan ikke ha en stor trafikkrampe på grøntarealene nedenfor Holt.

Kine Bergheim fra Venstre forteller at det har vært en rask beslutning å komme til enighet.

- Vi mener dette er det beste alternativet. Vi ønsker en bru med tanke på syklende og gående, men den må gå til Håkøya.

De fire politikerne forteller at de mener det er viktig at velgerne vet hvor de står i denne saken før høstens kommunevalg.

- Dette er vår politikk, og det er dette vi vil gjøre. Det skal velgerne vite når de går til urnene den 14. september, sier Støback Wilhelmsen.

BAKGRUNN: Her vil de bygge ny bru til Kvaløya

Illustrasjonen viser to tunnelalternativer fra Tromsøys til Håkøya. Disse alternativene forkastet Statens Vegvesen. Foto: Statens Vegvesen.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken