Benn Eidissen har tjent seg søkkrik på privat barnehagedrift. Nå jakter konsernet han er deleier i nye kontrakter hos Tromsø kommune. Samtidig gir han 30.000 kroner til Tromsø Høyre.

– Her er det så åpenbare forbindelser mellom hans millioninntekter og Tromsø kommune, at man lett kan tenke seg at det er «payback time».

Slik kommenterer Jens Ingvald Olsen (Rødt) det faktum at barnehagebaronen Benn Eidissen er den største private bidragsyteren til Tromsø Høyres valgkamp.

30.000 kroner har bodømannen gitt til lokalpartiet i byen der han fra 1996 har bygget opp et privat barnehageselskap ved hjelp av fire tomter han den gang mottok gratis fra Tromsø kommune.

Ekspanderer

I fjor ble Tromsø barnehagedrift fusjonert inn i Norlandia Care Group – en av Norges største private aktører på drift av barnehager og sykehjem. Benn Eidissen er en av fire eiere som i sommer fikk utbetalt 27,5 millioner kroner på deling fra konsernet.

Norlandia ekspanderer stadig, og åpner ny barnehage i Tromsø til neste år.

Konsernets direktør har også varslet byrådet om at de gjerne påtar seg andre oppgaver, som sykehjemsdrift.

– Vi vil være til stede overalt der det er mulig å løse viktige velferdsoppgaver, sier Eidissen.

Han reagerer kraftig på uttalelsene fra Jens Ingvald Olsen om hans valgkampbidrag.

– De faller på sin egen urimelighet. Jeg vil ikke synke ned på et slikt debattnivå.

Eidissen sier han har vært Høyre-medlem i 20 år, og støtter Tromsø Høyre av to grunner:

– Fordi de kan få inn et viktig andremandat fra Troms, og fordi de har en strålende ordfører.

Eidissen bidro med 30.000 kroner også til Tromsø Høyres valgkamp foran kommunevalget i 2011.

Privatperson

Eidissen understreker også at valgkampbidraget ikke er fra Norlandia, men fra han som privatperson.

– I Norlandia har vi vedtatt at vi ikke skal sponse noen politikere.

Jens Ingvald Olsen vedgår at det ikke er ulovlig med slik partistøtte som Eidissen har gitt. Bidraget er også innmeldt i tråd med meldeplikt for alle partibidrag over 10.000 kroner.

– Men han har jo store inntekter via barnehagetilskudd fra Tromsø kommune. Samtidig gir han altså valgkampstøtte til et parti som driver en politikk helt i tråd med hans egne personlige interesser, sier Olsen.

Olsen viser til at byrådet har åpnet for konkurranseutsetting av mer kommunal virksomhet, og sier dette er meget lukrativt for private aktører.

– De overtar offentlig virksomhet, og fortsetter driften for profitt. Resultatet er at eierne sitter igjen med mange millioner kroner som kunne kommet både eldre og unge i kommunen til gode. Dette er sugerørskapitalisme.

Forsvarer profitt

Benn Eidissen forsvarer virksomheten, og mener det må være mulig å tjene penger også på velferd. Han viser til at tidligere Ap-statsråd Karita Bekkemellem ga uttrykk for det samme da hun denne uka innledet ved Private Barnehagers Landsforbunds lederkonferanse.

– Hvorfor skal dette feltet være unntatt når alt annet skal være åpent for forretningsmessig drift, spør Eidissen.

Norlandia Care Group har nå en omsetning på 1,5 milliarder kroner. Årsresultatet i fjor var på drøye 56 millioner kroner. Benn Eidissen eier nå 18,07 prosent av konsernet gjennom selskapet Eidissen Consult.

– Vil du fortsette å gi partibidrag til Høyre?

– Ja, det tror jeg bestemt, sier Eidissen, som menerhan bidrar til å balansere støtten som LO gir til de rødgrønne nasjonalt.

– Dette handler om å gjøre demokratiet litt mer rettferdig.

Leder i Tromsø Høyre, Morten Willumsen, er svært glad for bidraget.

– Vi har et svært begrenset budsjett – ja, bortimot peanøtter i forhold til andre.

Han avviser at bidraget gir noen uheldige bindinger.

– Jeg er leder i Tromsø Høyre, og har aldri vært i kontakt med han. Her er det ingen bindinger – noe annet ville vært vanvittig.