Dersom man ønsker å stemme før selve valgdagen 11. september, kan man tidligstemme i sin hjemkommune i perioden 1. juli til 9. august, det opplyser Tromsø kommune på sine hjemmesider. Dette gjøres ved å møte på Rådhuset mellom kl. 10 og 14. med gyldig legitimasjon.

Todagersvalg

Den ordinære peroden for å avgi forhåndsstemme er 10. august til 8. september, og kan gjøres fra hvilken som helst kommune. På valgdagen er det kun mulig å stemme i sin egen kommune.

I Tromsø kommune praktiseres todagersvalg. Dermed er det mulig å stemme både 10. og 11. september.

Det er også mulig å forhåndstemme til Sametinget. Ifølge Sametingets hjemmesider kan man avgi forhåndsstemme til Sametinget fra 10. august for innenriks stemmegivning. For Svalbard og Jan Mayen må forhåndsstemmegivningen avsluttes siste fredag før valget nest siste fredag før valgdagen utenriks.

Sametingsvalg

Sametingsvalget i Norge foregår samtidig med Stortingsvalget hvert fjerde år. For å ha stemmerett ved årets valg, må man være registrert i Sametingets valgmanntall. Innmeldingsfristen for å bli registrert må ha kommet til Sametinget før førstkommende fredag, 30. juni.

Dersom man bor i en kommune som har færre enn 30 personer registrert i Sametingets valgmanntall, kan man bare avgi forhåndsstemme.