Disse 26-åringene lagde norske App-stores mest populære app. Og den nest mest populære

Teoriappen AS står i toppen med to produkter på Appstore i Norge, og utviklingen fortsetter framover.