Ser mer av dette: – Kan gi skader som ødelegger i 100 år

SNO prioriterer motorferdsel i natur mer enn før.