Her har uværet herjet med høyspentlinja

Uværet knakk del på høyspentlinja over Sifjordskaret på Senja