Gå til sidens hovedinnhold

Utsetter salg av Åsgårdmarka

Fylkestinget utsetter salg av eiendom Åsgårdmarka i Tromsø kommune. Dette skriver de i en pressemelding fredag formiddag.

Fylkestingsgruppene til Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti har i samråd med fylkesrådet i Troms og Finnmark kommet frem til at fylkestinget ikke er tjent med å behandle saken på nåværende tidspunkt, skriver de.

- Det er flere forhold som gjør at det er hensiktsmessig å utsette saken, og for samarbeidspartiene har det vært viktig å få et omforent vedtak som står seg for fremtiden. Posisjonen setter nå en fot i bakken fram til oktober for å sikre at alle forhold knyttet til salget er vurdert. Som samfunnsutvikler har en fylkeskommune mange hensyn å ivareta. Vi har en plikt til å se grep vi foretar oss i sammenheng med samfunnets behov, samt forvalte rettferdige prinsipper for salg av et felleseie som fylkeskommunal eiendom faktisk er, sier gruppeleder for Arbeiderpartiet, Mari Siljebråten.

Skriftlig avtale

Gruppelederne er kjent med at det høsten 2020 er inngått en skriftlig avtale mellom UNN og fylkeskommunen om å selge eiendommen på det åpne markedet. Det ble på dette tidspunktet engasjert felles megler for salget. Troms og Finnmark fylkeskommune vært tro mot avtalen fra høsten 2020 gjennom prosessen, og har utredet sak om salg av Åsgårdmarka i tråd med denne.

- Det er beklagelig at UNN har endret syn i saken i en avsluttende fase, og vi ser helst at det bør være enighet mellom partene før saken behandles, der UNN også må begrunne sitt endrede syn i saken. Dette må fremkomme som en del av behandlingen til oktobertinget, sier gruppeleder for Senterpartiet, Irene Lange Nordahl.

Ber om utredning

I forslaget som posisjonspartiene vil fremme i komiteen fremkommer det at de ber fylkesrådet til fylkestinget i oktober å utrede nærmere det som omhandler salg av eiendommen direkte til Tromsø kommune. Herunder gjelder hvilke regelverk som fylkeskommunen må ivareta, og hvordan regelverket knyttet til statsstøtte slår inn (EØS-regelverk). Det er nødvendig med vurderinger knyttet til om direktesalg kan ha innvirkning på salg av fylkeskommunal eiendom i framtiden med hensyn til prinsippet om likebehandling.

- Det er nødvendig med innhenting av ny takst på eiendommen, da verditaksten på 453 millioner som opprinnelig er fra 2018 ikke er økt i den justerte taksten fra 2021. Det er viktig at dette foreligger når fylkestinget gjør sitt vedtak om salg, sier gruppeleder for Sosialistisk Venstreparti, Tommy Berg.

Kommentarer til denne saken