PST-sjefen i Sør-Trøndelag frykter at den pågående militærøvelsen Cold Response 2016 kan være et mål for utenlandske etterretningstjenester, spesielt fra Russland.

– Vår oppgave er å forebygge at det skjer, sier Terje Lunde til Adresseavisen.

Sjefen for Politiets sikkerhetstjeneste (PST) i Sør-Trøndelag viser til sikkerhetstjenestens trusselvurdering for 2016, hvor det gis uttrykk for at etterretningsvirksomheten i og mot Norge er høy.

– Utenlandske etterretningstjenester utføres ikke kun av land som Kina og Russland, men Russlands intensjon om og kapasitet til å utøve spionasje mot Norge vurderes å ha størst skadepotensial for Norge og norske interesser, sier Lunde.

Han viser til at russisk etterretningstjenesters oppdrag er blant annet styrt av langsiktige russiske sikkerhetsinteresser.

Forsvars-, sikkerhets- og beredskapsmessige forhold i Norge er etterretningsmål for disse tjenestene.

– Derfor må PST ta høyde for at en stor øvelse som Cold Respons vil inngå i dette bildet, gitt sin deltakelse fra en rekke NATO land, uttak av forhåndslagret militært materiell og militær innsats på land, i luft og sjø med omkring 15.000 deltakere, påpeker Lunde om den store øvelsen som nå pågår i Trøndelag.

Norge har invitert Russland til å stille med observatører under øvelsen. Ifølge Aftenposten stiller russerne med fire offiserer.