- Utenfor hørte jeg noen som ropte inn vinduet «Stig-André, kom deg ut!»

Av og