Utrykningspolitiet var mandag morgen på plass i Krokvegen i Tromsdalen. På den aktuelle strekningen er det nedlagt forbud mot kjøring i rushtiden.

Men snarveiens fristelser ble for sterk for 13 sjåfører på morgenkvisten. De fikk alle med seg et forenklet forelegg på sin videre ferd inn i Tromsdalen, opplyser Troms politidistrikt.

Ulovlig rushtidskjøring i Krokvegen er ofte gjenstand for kontroll både fra UP og politiet i Tromsøs side.

Bøtesatsen for å kjøre mot skilt er på 5850 kroner.