UNN etterforskes etter uventet dødsfall: Mener datteren ville overlevd med riktig behandling

Politiet ble ikke varslet om dødsfallet ved UNN før familien anmeldte forholdet – ett år etter hendelsen. Foreldrene mener datteren ville vært i live om hun hadde fått riktig behandling, og vil nå ha avklart om UNN som foretak eller enkeltpersoner har utvist straffbar uaktsomhet.