INTERNASJONALT: Aleksandar (36) er en av nær 700 utenlandske ansatte i helseforetaket UNN. Han er sykepleier på oppvåkningen på sykehuset i Tromsø.
Foto: Yngve Olsen

Sykepleieren Aleksandar søkte på nær 400 jobber – i et helsevesen som roper etter arbeidskraft. Svaret var det samme overalt: Avslag, avslag og avslag

Så fikk han en telefon nordfra.
Publisert