Pasienten kom gående alene inn på akutten med mulig hjerneslag: - Det bør og skal ikke skje

Pasienten kom gående inn på akutten, helt alene og med mulig hjerneslag. UNN ser alvorlig på hendelsen.