Den gang UNN het RiTø

07. februar 2018, kl. 11:12

Fra 1975 til 2001/2002 het det Regionsykehuset i Tromsø, forkortet til RiTø. I dag er navnet Universitetssykehuset Nord-Norge, forkortet til UNN. Vi har funnet fram bilder fra de siste årene mens sykehuset i Tromsø fortsatt bar navnet RiTø.