Statens Helsetilsyn har ved flere anledninger vært nødt til å true UNN ledelsen med dagbøter for å få svar på henvendelser. Det skriver tidsskriftet Dagens Medisin.

Direktøren for Statens helsetilsyn, Jan Fredrik Andresen, sier han sjelden opplever at sykehus ikke besvarer slike henvendelser.

 – Det har vist seg oppsiktsvekkende vanskelig å få svar fra UNN på henvendelser vi gjør til dem.

Tvangsmulkt på 10.000 kroner dagen

– Det er svært sjeldent at sykehus ikke svarer på våre og andre tilsynsmyndigheters henvendelser. Vi har i tilfellene med UNN vært nødt til å varsle tvangsmulkt i form av dagsbøter på 10.000 kroner, da de etter purringer ikke svarer på ulike henvendelser. Dette har vi måttet gjøre i tre saker, sier Andresen til tidsskriftet.

UNN-direktør Tor Ingebrigtsen sier til Nordys at det er helt uakseptabelt at henvendelser fra Statens helsetilsyn ikke blir besvart.

- Her har rutinene våre vært for dårlige. Jeg har først blitt kjent med disse sakene når truslene om tvangsmulkt har kommet. Dette er noe vi har tatt tak i og innskjerpet. For fremtida vil ledelsen bli innvolvert og påse at slike henvendelser blir besvart i henhold til regelverket, sier Ingebrigtsen.

Les også: Departementet griper inn overfor UNN